De jonge ambtenaar vormt de toekomst bij de overheid. In die toekomst worden we geconfronteerd met een veranderende maatschappij. Wat betekenen die veranderingen voor de invulling van het openbaar bestuur? Aan ons de uitdaging/opgave om als collectief na te denken over de toekomst. De Jonge Ambtenarendag (JAD) op donderdag 30 maart in Breda staat daarom in het teken van toekomstscenario’s. Hierbij gaan we uit van vier grote trends die het werk van de (jonge) ambtenaar gaan beïnvloeden. Durf jij te kijken met andere ogen? 

Dagindeling
Zoals je hieronder kunt zien is er dit jaar extra looptijd ingebouwd voor de locaties die iets verderop liggen. Omdat nog niet alle locaties definitief zijn, is er op dit moment nog niet bekend welke workshop waar gaat plaatsvinden. Jullie ontvangen voor de JAD de informatie over de workshop en locatie nog via ons digitale programmaboekje, Twoppy. Hierin zie je ook precies waar de workshop zich plaatsvindt en welke tijden hieraan gekoppeld zijn. 

08.45 - 09.30: Inloop in Chassé Theater

09.30 - 09.45: Welkom op de JAD17 in Breda!

09.50 - 10.15: Arre Zuurmond 

10.15 - 10.30: Afsluiten plenaire deel 

10.30 - 10.45 Verplaatsen locaties

10.45 - 12:15 Eerste ronde workshops 

12.15 - 12.30 Terug naar Chassé voor lunch

12.30 - 13:30 Lunch 

13.30 - 13.45 Lopen naar locaties

13:45 - 15:15 Tweede ronde workshops

15.15 - 15.45 Terug naar Chassé  

15.45 - 16.45 Teun Meulenpas / Klaas Dijkhoff / Bekendmaking JAD18

17.00 - 18.00 Borrel