Werken voor de EU?

Werken voor de EU?

donderdag 1 april 2021

Één van de workshops op 25 juni staat in het teken de EU. Jouw aannames over werken bij de EU worden getoetst en ook komt aan bod wat een carrière op Europees niveau inhoud. Schrijf je nu nog in voor deze workshop (Titel: ‘Te vroeg, op tijd of te laat? Hoe je als EU-ambtenaar kan inspelen op thema’s die onze toekomst bepalen’)!  Hieronder zie je alvast een tipje van de sluier over wat je kan verwachten!

1. Waarom heb je gekozen voor een carrière bij de EU?

Ik ben altijd al internationaal georiënteerd geweest. Zo heb ik tijdens mijn studie, European Law – Universiteit Leiden, stage gelopen bij de Europese Raad in Straatsburg en heb ik een Erasmus exchange naar Kopenhagen gedaan. Werken voor de Europese Commissie is een uitgelezen kans om stappen te zetten in Europa.

2. EU-besluitvorming wordt vaak gezien als traag/stroperig, hoe zie jij dat?

Het werk wat ik doe voor de EC zie ik als zeer uitdagend met eindeloze mogelijkheden. Je spreekt met belanghebbenden uit heel Europa, je hebt toegang tot alle industrieën en ambtenaren op elk niveau. Ik zie de besluitvorming dan ook helemaal niet als traag en stroperig. Zeker wanneer er sprake is van een crisis worden er relatief grote stappen gezet. Europese wetgeving wordt door tientallen ministeries in 27 lidstaten bekeken en tot in detail bekritiseerd. De hoogste kwaliteit is vereist waardoor gepast geduld gewenst is.

3. Bij de JAD verzorg jij dit jaar een workshop. Wat zijn de doelen hiervoor?

Ik wil allereerst mijn positieve ervaringen uit Brussel delen, ook omdat ik me bewust ben van de drempels die bestaan om je als kandidaat op te stellen. We moeten constant de samenwerking van Europa verbeteren én dat gaat het beste van binnenuit. In de workshop ga ik op zoek naar de mogelijkheden voor structurele en nauwere samenwerking tussen alle bestuurslagen.

4. Wat zijn voor jou de grootste verschillen tussen de verschillende overheidslagen?

In alle overheidslagen tref ik ambtenaren die een zeer hoge kwaliteit en kennis van zaken hebben, ook op de Europese dossiers. Ik kan me voorstellen dat hoe dichter je je bij de burger bevindt hoe moeilijker het is om te ervaren dat je op de grote thema’s zoals klimaat, veranderingen kunt bewerkstelligen. Als EU-ambtenaar werk je op een grotere afstand van de burger met een focus op de lange termijn. Je werkt objectief en laat je eigen nationaliteit buiten de deur. Je werkt als Nederlander in het belang van alle lidstaten, inclusief die van Nederland.

5. Waar zie je jezelf en de EU over vijf jaar?

Voor de Europese Unie heb ik positieve verwachtingen. Alles begint met ons eigen geloof in Europa en ik hoop dat dat geloof over vijf jaar onverminderd sterk is. Ik zou het interessant vinden als er aan de verdragen een digitaal hoofdstuk wordt toegevoegd, dat we eindelijk een duurzaam menselijk immigratiebeleid hebben én dat we onze klimaatdoelstellingen gehaald hebben. Voor mezelf hoop ik dat ik zoveel mogelijk van dit soort ontwikkelingen mag blijven meemaken.