Organiseer jij de Jonge Ambtenarendag 2022?

De Jonge Ambtenarendag (JAD) is hét landelijke congres voor alle Nederlandse jonge ambtenaren. Sinds 2007 vindt de JAD elk jaar plaats op een andere locatie, tot nu toe van Den Haag tot Eindhoven en van Harderwijk tot Maastricht. Vind je dat het tijd is dat de JAD in jouw gemeente plaatsvindt? Neem dan contact met ons op!

Wie kan de JAD binnenhalen?

De JAD wordt vaak door een groep jonge ambtenaren of een jonge ambtenarenvereniging naar een plaats gehaald. Zij doen dat samen met hun organisatie (gemeente, provincie, maar het mag ook een andere overheidsorganisatie zijn). Overigens kunnen ook meerdere organisaties betrokken zijn, bijvoorbeeld een gemeente en provincie gezamenlijk.

Belangrijk om te weten: de JAD wordt uiteindelijk georganiseerd door het bestuur en commissies van de Stichting Jonge Ambtenaren. Traditiegetrouw nemen altijd een aantal jonge ambtenaren vanuit de betrokken organisaties zitting in bestuur en/of commissies.

Wat moet je doen?

Om de JAD naar jouw gemeente te halen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Financiële toezegging: vanuit jouw organisatie is een harde toezegging gedaan voor een financiële bijdrage (minstens €50.000) aan de JAD. Met deze bijdrage is gemiddeld genomen de helft van de begroting van de JAD-editie gedekt. Als meerdere organisaties betrokken zijn, kunnen die kosten gedeeld worden.
  • Commitment van bestuurders: vanzelfsprekend is het van belang dat bestuurders van de biedende organisatie het bid ondersteunen. Niet alleen vanwege de gevraagde financiële bijdrage, maar ook voor het commitment met de JAD.
  • Voordracht organisatieleden: vanuit de betrokken organisaties wordt in ieder geval één persoon voorgedragen voor een rol in het bestuur van de JAD. Eén of meer personen worden aangedragen voor een rol in een van de commissies. De voorgedragen personen zijn intern betrokken en hebben goede contacten binnen de organisatie van de bieder. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het wenselijk is dat voorgedragen personen van hun werkgever tijd krijgen om de functie binnen de stichting te vervullen.

Als je contact met ons opneemt, geven wij graag een toelichting op bovenstaande voorwaarden.

Waarom de JAD organiseren?

De JAD is hét moment om jouw stad te laten zien aan honderden jonge ambtenaren. De laatste edities waren er telkens meer dan 600 deelnemers! Daarnaast is het een mooie gelegenheid om het vak van ambtenaar positief onder de aandacht te brengen.

Niet te vergeten: als je de JAD naar jouw stad of regio hebt gehaald, kan je vanaf september lid worden van het bestuur of één van de commissies. Je zet dan met een groep enthousiaste collega’s een groot evenement neer. Dat is een onvergetelijke en leerzame ervaring. En het is goed voor jouw CV en  voor jouw netwerk.
Op de Jonge Ambtenarendag ‘21 in Maastricht, wordt de locatie voor 2022 definitief bekend gemaakt!

Heb je interesse? Neem contact op met Rik van Laake via voorzitter@jad.nl of 0621884122