#Hackyourself? Dit houdt het thema in!!!! 19/02/18

#Hackyourself? Dit houdt het thema in!!!!

De jonge ambtenaren van vandaag zijn de ambtenaren van onze toekomst. In een wereld die zo snel verandert, is een nieuwe manier van denken een vereiste om te anticiperen op die naderende toekomst. Daarom laten wij de jonge ambtenaren op een andere manier naar de zaken kijken. Ze worden tijdens de JAD uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en om hun kennis en kunde te verbreden. Hierbij faciliteren wij hen om die stap te kunnen en vooral te durven zetten. Dit doen we op de volgende manieren:
 

 

Subthema’s:
#HackYourData
Dit subthema betreft het kennispeil van jonge ambtenaren. Het gaat bij dit onderdeel om het overdragen van nieuwe informatie. De jonge ambtenaren krijgen de gelegenheid om hun kennis over een scala aan onderwerpen te verbreden en om hun politiek-bestuurlijke en vakinhoudelijke kennis te verdiepen. Daarnaast scharen wij onder dit gedeelte workshops/sprekers omtrent: digitalisering, blockchain en cybersecurity.

#HackYourDNA
Hierbij staat persoonlijke ontwikkeling van jonge ambtenaren centraal. Tijdens deze dag ervaren zij hoe ze zich op persoonlijk vlak verder kunnen ontwikkelen om de blik op de toekomst te verbreden. In een samenleving die sneller verandert dan ooit tevoren is persoonlijke ontwikkeling en het verwerven van nieuwe vaardigheden belangrijk om mee te kunnen komen met de samenleving. Daarnaast krijgen millennials steeds vaker te maken met een burn-out, daarom is het van belang om te zorgen voor een gezonde werk-privébalans. En hoe kunnen zij zich blijven focussen met die veelheid aan digitale prikkels elke dag? Denk bij dit subthema aan workshops als presenteren, efficiënt werken, werk-privébalans, concentratie, loopbaanontwikkeling.

#HackYourLimits
Dit subthema duidt de houding van jonge ambtenaren aan. Hoe kunnen nieuwe inzichten, zoals publiekprivate samenwerking, bijdragen aan een andere kijk op je werk? Het gaat hierbij om het verder kijken dan je eigen grenzen, de grenzen van je werkveld of de letterlijke grenzen van een land. Je denkt niet in beperkingen, maar in mogelijkheden. Onder dit subthema valt ook: durf je comfort zone te doorbreken, durf je af te zetten en buiten de gebaande paden te gaan, durf & leer nieuwe dingen te proberen. Naast inhoudelijke sessies vallen hier eveneens actieve workshops waar je ‘lef’ voor moet tonen onder, zoals workshops ‘rellen met de ME’ / Workshop veiligheid van Defensie, abseilen of roeien. Dit thema draait daarmee om alles wat anders is dan “normaal”.

#Hackyourself op 3 mei tijdens de JAD'18 in gastgemeente Stichtse Vecht. See you there!

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

LAATSTE NIEUWSBRIEVEN