Partners

MEDEMOGELIJK GEMAAKT DOOR

Samenwerken

Bij de organisatie van de Jonge Ambtenaren Dag zijn ieder jaar enthousiaste jonge ambtenaren vanuit verschillende overheden betrokken. Wij kunnen dit echter niet alleen en daarom werken we samen met verschillende partners, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven. Bent u ook geïnteresseerd in het leveren van een bijdrage aan de Stichting Jonge Ambtenaren?

BEKIJK PARTNERS

Gemeente Zwolle

Wij zijn ontzettend blij dat de JAD dit jaar heeft gekozen voor Zwolle. De Gemeente Zwolle is dan ook trotse sponsor van het evenement. Samen met onze Jongerenvereniging Jong Zwolle streven we hetzelfde doel na namelijk het verbinden en ontmoeten van jonge ambtenaren.

Provincie Overijssel

Samenwerken is effectiever en brengt ons verder! Overijssel staat voor grote uitdagingen op het gebied van energie en klimaat, natuur, water en landbouw. Door gezamenlijk en in samenhang deze vraagstukken aan te pakken, werken we aan een breed en duurzaam draagvlak voor de oplossingen. De provincie Overijssel is een enthousiaste partner van de JAD ’24!

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Als waterschap doen we – behalve de jaarlijkse waterschapsbelasting – niet bij iedereen een belletje rinkelen, maar ons werk is belangrijk.

Iedere dag zorgen we voor sterke dijken, schoon water, voldoende water, droge voeten en leveren we een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in ons werkgebied: Assen tot Deventer.

We houden ons niet alleen bezig met vandaag en morgen, maar ook met het water van later. Dat brengt uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en energie.

 

Uitdagingen waar we het enthousiasme, de ideeën en de energie van jonge mensen bij nodig hebben. Jonge mensen zoals Kim die na haar stage met veel plezier bij ons aan de slag ging, terwijl ambtenaar worden ‘niet op haar lijstje stond’. Daarom zijn we partner van de Jonge ambtenarendag 2024. Nieuwsgierig naar het verhaal van Kim?

Regio Zwolle

Regio Zwolle is een samenwerkingsverband van 22 gemeenten en 4 provincies. In Regio Zwolle werken we bestuurlijk en ambtelijk samen op basis van regionale opgaven in een netwerk van ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ook het Rijk, Europese maatschappelijke organisaties en de ons omliggende regio’s zijn onmisbare partners in het behalen van de regionale doelen. Alleen door samen te werken, kunnen we de opgaven waar we voor staan het hoofd bieden.

Binnenlands Bestuur

Binnenlands Bestuur is een journalistiek onafhankelijke uitgave van Binnenlands Bestuur B.V. Binnenlands Bestuur richt zich met nieuws, achtergronden, opinie en vacatures op de hoger opgeleide ambtenaar en bestuurder.

 

NAAR WEBSITE

De Vuurmakers

Wij zijn De Vuurmakers en geven leiderschapstrainingen aan jonge ambtenaren.
Ben jij ambitieus, zelfbewust, kritisch en maatschappelijk betrokken? Wij helpen jou
om stappen te maken in je carrière met jouw eigen tools voor verandering in je
rugzak. Wij leiden jonge ambtenaren op tot de nieuwe directeuren van de overheid.
Met menselijkheid en geloofwaardigheid voorop! Klik hier voor onze workshops en
meerdaagse trainingen

 

 

Talentregio.nl

Talentenregio

Talentenregio inspireert en verbindt. Wij zijn een samenwerkingsverband van 25 overheidsorganisaties in Overijssel, Drenthe, Gelderland en Flevoland. Werken bij een organisatie die is aangesloten bij Talentenregio, betekent werken bij een organisatie die zich inzet voor jouw talent!

Voordelen van een partnerschap

Partnerschap heet niet voor niets zo, wij dragen ook bij aan de doelstellingen van onze partners. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Vergroting van zichtbaarheid voor uw organisatie onder onze achterban 
  • Versterking van uw imago door het aanbieden van een workshop of lezing tijdens de JAD
  • Promoties via sociale media of op de JAD zelf

Partner worden?

Wilt u ook partner worden of op een andere manier bijdragen aan de Jonge Ambtenaren Dag? Neem dan contact met ons op! Wij gaan graag met u in gesprek om een op maat gemaakte samenwerking tot stand te brengen.

Stuur een e-mail

JONGE AMBTENAREN DAG 2024

We hebben een afwisselend, interessant en interactief programma voor jullie samengesteld! Van een Q&A met Tim Hofman, een interactieve lezing van de Veiligheidsregio IJsselland tot ‘serious-games’ waarin je ervaart wat de waarde van samenwerken is.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over onze partners of een partnerschap?

Veelgestelde vragen partners