Workshop

Belang van community-based werken; samenwerken met de inwoner/burger

Samen met de Inwoner

Door:

Saundra Williams

BESCHIKBARE PLEKKEN:

Categorie:

Workshop

Locatie:

Lumen

Onderwerp:

Masterplan Amsterdam Zuidoost, Gebiedsontwikkeling

In deze sessie staat de kracht van de gemeenschap centraal. In de vakliteratuur en door vooruitstrevende bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en ontwikkelaars wordt de kracht van de gemeenschap erkend en omarmd als tegenkracht voor strategie en beleid dat vanuit de systeemwereld centraal wordt gesteld. Met het Masterplan Zuidoost als actueel praktijkvoorbeeld neemt Saundra Williams ons mee in de dynamiek tussen de zgn. systeem- en leefwereld.

Het Masterplan Zuidoost richt zich op de ontwikkeling van Amsterdam Zuidoost als multifunctioneel stadsgebied, met een sterke focus op duurzaamheid, mobiliteit en sociale cohesie. Het plan bevat een uitgebreide visie op de ontwikkeling van de verschillende districten binnen Zuidoost, inclusief de aanleg van nieuwe openbare ruimtes, woningen en utiliteitsgebouwen. Ook wordt ingezet op het bevorderen van de economische ontwikkeling in de regio, onder andere door het aantrekken van de lokale economie en het creëren van werkgelegenheid.

Hoe krijgt de participatie van een gemeenschap vorm in ontwikkeling van beleid en wordt de behoefte van de community het leidend uitgangspunt? Waarden als welzijn, gelijkwaardigheid, hoop en perspectief worden hierbij als leidraad gehanteerd, waardoor de stem en belangen van de gemeenschap meer tot hun recht komen.

Saundra Williams studeerde Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Met ruim 26 jaar ervaring in de maatschappelijke en culturele sector heeft zij de afgelopen jaren diverse functies bekleedt; jongerenwerker, coach, trainer diversiteit en inclusie, manager bedrijfsvoering in het Bijlmer Parktheater, artistiek leider van de opleiding Productie Podiumkunsten bij de AHK. Als voormalig programmadirecteur van het Masterplan ZO heeft zij zich geprofileerd als changemaker op het gebied van community-based werken als onderdeel van strategie en beleid binnen organisaties. Rode draad in haar werk is het geven van een stem aan gemarginaliseerde groepen met als doel verandering teweeg te brengen.

OOK OP HET PROGRAMMA

Q&A
Plenair

Q&A met Tim Hofman

Tim Hofman is onze Keynote spreker. Hij is bekend van programma’s als ‘BOOS’ en ‘pak de macht’, is presentator programmamaker en schrijver.

Interactief
Samen binnen de Organisatie

Achter de Schermen: De rol van een Directeur Generaal in Samenwerking en Leiderschap

Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Interactief
Samen met Andere Overheden

Crisismanagement: samen werken aan veiligheid

‘Samenwerken aan veiligheid’ is niet zomaar de slogan van Veiligheidsregio IJsselland, het is de enige manier waarop we er in slagen om rampen te bestrijden en crises te beheersen.

Q&A
Plenair

Q&A met Tim Hofman

Tim Hofman is onze Keynote spreker. Hij is bekend van programma’s als ‘BOOS’ en ‘pak de macht’, is presentator programmamaker en schrijver.

Interactief
Samen binnen de Organisatie

Achter de Schermen: De rol van een Directeur Generaal in Samenwerking en Leiderschap

Abigail Norville, plaatsvervangend secretaris generaal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Interactief
Samen met Andere Overheden

Crisismanagement: samen werken aan veiligheid

‘Samenwerken aan veiligheid’ is niet zomaar de slogan van Veiligheidsregio IJsselland, het is de enige manier waarop we er in slagen om rampen te bestrijden en crises te beheersen.

Interactief
Samen binnen de Organisatie

Sociale Veiligheid op de werkvloer

Dit is een interactieve lezing over sociale identiteit, discriminatie, en het belang van gelijkwaardigheid op de werkvloer. Mattanja Ewida is socioloog, programmaleider en trainer Sociale Veiligheid en Safer Clubbing bij IVY by Sexmatters. Met een achtergrond in Media en Gender studies zet Mattanja zich volledig in voor sociale gelijkwaardigheid en anti-discriminatie.   IVY by Sexmatters […]

Band
Plenair

JesperJesper

De vierkoppige band JesperJesper is opgericht door Jesper Albers, die je kunt kennen als drummer van rockband Paceshifters, Mozes And The Firstborn en het Australische Wolfmother.

Workshop
Samen met de Vrije Markt

Never stop dreaming

Ervaar een echte inspiratiedouche voor jong-idealistisch-talent. Werkplaats voor zelfonderzoek.

Workshop
Plenair

Samenwerken door verbinden

Binnen je werk als jonge ambtenaar is samenwerken heel belangrijk. Samenwerken met je collega’s, burgers, de vrije markt en andere overheidsinstanties.

Dagvoorzitter
Plenair

Dagvoorzitter: Jasper Allema

Jasper is een positieve verbinder, met oprechte aandacht voor ieders verhaal. Met energie en humor zorgt hij voor contact tussen sprekers onderling en deelnemers in de zaal.

BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE

vragen?

Mocht je vragen hebben over het programma, je vind de antwoorden hier.