#HackYourData

Dit subthema betreft het kennispeil van jonge ambtenaren. Het gaat bij dit onderdeel om het overdragen van nieuwe informatie. De jonge ambtenaren krijgen de gelegenheid om hun kennis over een scala aan onderwerpen te verbreden en om hun politiek-bestuurlijke en vakinhoudelijke kennis te verdiepen. Daarnaast scharen wij onder dit gedeelte workshops/sprekers omtrent: digitalisering, blockchain en cybersecurity.