Samen met de vrije markt

Samen met de vrije markt

De overheid kan niet alle oplossingen bieden. Innovatieve ideeën en efficiënte uitvoeringsmethoden komen vaak uit de vrije markt. Een symbiotische relatie tussen overheid en het bedrijfsleven, waarbij elkaars kracht en expertise worden benut is essentieel voor toekomstgericht besturen.

Veel mensen denken bij samenwerking niet aan een samenwerking tussen de overheid en de vrije markt. Bedrijven en overheidsinstanties worden als twee totaal verschillende entiteiten gezien. Soms lijkt het alsof ze elkaar eerder tegenwerken dan dat ze elkaar versterken.

Maar als je naar de grote problemen van dit moment kijkt zoals: de klimaatverandering, de huizen- en energiecrisis is het ondenkbaar dat de overheid dit alleen op kan lossen.
Dit zijn voorbeelden van grote vraagstukken, naast deze grote uitdagingen zijn er ook op kleinere schaal vraagstukken waar de overheid niet alleen uitkomt en waar veel samenwerking met het bedrijfsleven plaatsvindt.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de overheid oplossingen zoekt voor opgaven waar men in de vrije markt al langer mee bezig is, of zelfs al oplossingen voor gevonden heeft. 
De overheid kan van specifieke expertise gebruik maken die ze zelf niet in huis heeft, waar andere
bedrijven bij kunnen ondersteunen.

Hoewel bovenstaande vooral gaat over samenwerkingen die zijn aangegaan om concrete vraagstukken op te lossen of om bestaande werkzaamheden uit te besteden, zijn er ook samenwerkingen die voortvloeien uit privatisering. Als gevolg van privatisering moeten overheidsinstanties nu samenwerken met particuliere bedrijven, die voorheen onderdeel van het overheidsbestel waren. Vaak is hierbij sprake van een wederzijdse afhankelijkheid, wat weer hele andere uitdagingen met zich meebrengt.

Wat de basis van de samenwerking ook is, bestaand of nieuw, op welke schaal en op welk niveau (rijksbreed of op gemeenteniveau) – samenwerking tussen overheid en de vrije markt is belangrijk en misschien zelfs wel noodzakelijk.

BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE
BEKIJK TIMETABLE

JAD biedt een boordevol programma

We hebben een afwisselend, interessant en interactief programma voor jullie samengesteld! Van een Q&A met Tim Hofman, een interactieve lezing van de Veiligheidsregio IJsselland tot ‘serious-games’ waarin je ervaart wat de waarde van samenwerken is.

WIE ORGANISEERT DE JONGE AMBTENAREN DAG 2024

JAD24 IS O.A. TE DANKEN AAN ONZE PARTNERS

vragen?

Mocht je nog vragen hebben en zoeken naar antwoorden over het thema?